pirmdiena, 2011. gada 20. jūnijs

Iestūrējot laulības ostā

Uz kāzām jāsapošas, vai ne?

Tad nu no ikdienas apģērba:

Uz svētku štāti: